"இது உண்மையிலேயே நடக்குமா" என்ற ஐயம் உள்ளவர்களுக்கு நான் கூற விரும்புவது ஏற்கெனவே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதுதான். கீழே கொடுத்துள்ள எனது தற்போதைய புள்ளிவிவரங்களைப் பாருங்கள். (இது டிசம்பர் 2016 மாத முதல் வியாபார நாளில் எடுக்கப்பட்டதாகும்.) அதில் அங்கங்கே நான் கொடுத்துள்ள விவரங்களை மட்டும் பார்த்தாலே புரியும், இது வேலை செய்கிறதா இல்லையா என்று.

My Stats

இவை எனது சொந்த வருமான அத்தாட்சிகளாகும். (இவை எனது ஆரம்பகால வருமான அத்தாட்சிகளாகும். எனது இப்போதைய வருமானங்கள் நேரடியாக எனது வங்கிக்கு வந்துவிடுகின்றன. ( நேரம் கிடைக்கும்பொழுது அவற்றை அவ்வப்போது பதிவு செய்வேன்.)

My cheque

My cheque

My recent payout statement:


மேலே உள்ள படத்தில் எனது குழுவினர் எவ்வளவு சம்பாதித்துள்ளார்கள் என்பதையும் பார்க்கலாம்.

www.000webhost.com